MlSTS5066

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: TCACTGGTGGAACTGAAAACC
Reverse primer: TCGCTGTTGTTGACAAGTCC
Tm: 60.0
Physical marker
Overgo sequence fw: No experimental results available
Overgo sequence rv: No experimental results available
Tm:
BAC contig:
Set:
Pools:
Unigene: MlU473 (Build 2)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 1): >Exon-1 3-206 bp
GGGGGTCCACACAACCACCAAATTGGTGCTCTTGCTGTGGCGTTGAAGCAGGCGATGACTC
CTGGTTTCAAGGCCTATGCTAAGCAAGTCCGTGCCAATGCTGTTGCCCTCGGAAACTATC
TGATGAGCAAAGATTACAAGCTTGTCACTGGTGGAACTGAAAACCACTTGGTTTTATG
GGATCTTCGTCCTCTTGGATTGACTG

>Exon-2 207-308 bp
GGAAACAAGGTTGAGAAACTCTGTGACCTATGCAACATTACTGTTAACAAGAATGCTGTGT
TTGGTGACAGCAGTGCATTGGCTCCTGGAGGTGTTCGCATTG

>Exon-3 309-552 bp
GGTACTCCCGCAATGACTTCCAGAGGATTGGTGGAGAAGGACTTTGAGCAGATTGCTGAGT
TCCTCCACAGGGCAGTGTCGATCACATTGAAGATACAGAAGGAGCATGGTAAGCTACTAA
AGGACTTCAACAAAGGACTTGTCAACAACAGCGACATTGAAGAGCTTAAAGCTGATGT
CGGAAAGTTTTCATCCTCCTTTGATATGCCTGGATTCAAGATGTCCGAGATGAAGTACCA
GGACTA**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: