MlSTS5043

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: GCACTGTTTATCTCGTTGATCG
Reverse primer: TTTTCGACCGTCTTTTCTGG
Tm: 59.8
Physical marker
Overgo sequence fw: No experimental results available
Overgo sequence rv: No experimental results available
Tm:
BAC contig:
Set:
Pools:
Unigene: MlU297 (Build 2)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 1): >Exon-1 148-281 bp
ATGGCGTTTGCAGGTACAACACAGAAATGCACTGCTTGTAGTGGCACTGTTTATCTCGTT
GATCG
TCTCGCTGCCGATAACCGGATTTATCACAAGGCTTGTTTCCGGTGCCACCATTG
CAACAGCACTCTCAAG

>Exon-2 282-378 bp
GCTGGGAAATTTCAATTCTTTCGAAGGGGTTCTCTACTGCAGACCTCACTTTGATCAGCTG
TTCAAGAGAACCGGCAGTCTCGATAAAAGTTTCGAAG

>Exon-3 379-422 bp
GGAACACCAAAAATCGTCAAACCAGAAAAGACGGTCGAAAACGAG

>Exon-4 423-506 bp
GAATGCAAGCAAGGTTTCGAGTATGTTTGCTGGTACGAAGGATAAATGTGTGGGTTGTACC
AAGACTGTTTATCCCATTGAAAAG

>Exon-5 507-670 bp
GGTTAGTGTGAATGGAGCTGCATATCACAAGAGCTGCTTCAAATGCAGCCACGGAGGATGT
ACAATCAGCCCGTCGAATTATATCGCGCACGAGGGCACGCTGTACTGCAAGCACCATCAT
ATCCAACTTGTGAAATCCAAAGGAAATTATAGCCAACTTGAGAA**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: