MlSTS5038

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: TGAGAATTTTGACGGAGATGG
Reverse primer: CACTCCCAATCAACACTTGG
Tm: 60.1
Physical marker
Overgo sequence fw: No experimental results available
Overgo sequence rv: No experimental results available
Tm:
BAC contig:
Set:
Pools:
Unigene: MlU276 (Build 2)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 1): >Exon-1 296-563 bp
TTCATCTTTTCTGGAAGTTGAGAATTTTGACGGAGATGGCGAAAACACCGAAGAAGAGA
ATGCTAAATCCAAGGAGCACGGCAACTGTAACTCCAAGCATACCTTGCTCGAAACCAAAA
TGGACACTGATGAACTCCTTCACAGTACCCTCAAATCCAGGCCCTACGATTGCCGACTCC
ACGTCACCTAACTGGGACGTAATTATGCCGCGCAAAGTCCATGAAATTGGGCAGATATAG
TAGAACCATATCCACCATCCAGGAATGCTC

>Exon-2 564-766 bp
CGGTTTTGGGACAAGGAAGCCAGAGAGGAGATTCCAGAGTGAGTAAAATGCAGAGGAAACG
ACCGCAGCCAAGTGTTGATTGGGAGTGAGCCCAACAACCATCATTCCGTAAAAGGTGA
AGTATGTGAACGTGAGAAACATAAACAGGATATACAGAAAAAATTTGCCAACTGTCCTCT
CGAAGTTGATCATGAAGTATGTAAT**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: