MgSTS839

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: TTTGCTTGAGTCTGGAATGG
Reverse primer: CTCAAGCATGACCTTTCTGC
Tm: 58.9
Physical marker
Overgo sequence fw: No experimental results available
Overgo sequence rv: No experimental results available
Tm:
BAC contig:
Set:
Pools:
Unigene: MgU5684 (Build 7)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 5): >Exon-1 87-217 bp
CTTGCCAAGCTGAGAGAATACAAATCTGACCTCAACAATTTGAAGAGTGAAATAAAGCGAG
TTGAAACGACCAATTTGAACCAGGCTGCCCGAGATGATTTGCTTGAGTCTGGAATGGC
TGATTCACTCGCT

>Exon-2 218-540 bp
TGTATCAGCTAATCAAAAGGACAGACTTAAAATGTCAACCGAAAGATTGAACACCTCGAGT
AACAGAATCAGGGATAGCAGAAAGGTCATGCTTGAGACAGAAGAGCTTGGCGTCTCAC
TTCTCCAAGATTTACACCAACAACGACAGTCTCTCTTACACTCTAATAACACGATGCATG
GAGTGGACGAGAACATAGGCAAGAGCAGGAAGATTATAACTAACATATCGAGAAGGATGG
ATCGAAACAAGTGGGTAATCGGTGCTATAATCACAGTGCTGATTATTGCTATTTTCGTGG
TCTTGTATTTTAAATTCATCAAGTG**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: