MgSTS79

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: GATCTTTTGAGCGACAGGAAG
Reverse primer: TGTTGTCTACCATCTTCTCTCATACA
Tm: 0.0
Physical marker
Overgo sequence fw: GCAGCAGAAGACCTCGTTAGATTG
                ||||||||
Overgo sequence rv:                 AATCTAACGACGTAGTCGGTCAAA
Tm: 65.4
Set: D
Pools: 2,8,13
View Map
Sequence
Unigene: MgU1190 (Build 7)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 1): >Exon-1 3-129 bp
CTGAGAGCAGCAGAAGACCTCGTTAGATTGCTGCATCAGCCAGTTTATCGCAATCAAAG
ATTCAAATTGTGGCTTAGCTATTTTGAGATATACGGGGGAAAGCTTTACGATCTTTTGA
GCGACAGGAA

>Exon-2 130-474 bp
AG
AAATTATGTATGAGAGAAGATGGTAGACAACAAGTTTGCATTGTCGGACTGCAGGA
GTTTGAAGTCTTAGATGTGCATATCGTGAAGGAGTATATTGAGAGGGGAAACGCAGCTAG
AAGTACCGGTTCTACTGGTGCTAATGAAGAGTCTTCAAGATCGCATGCCATTTTGCAACT
GGTTGTGAAGAAACACAGTGAGGTGAAAGAATCTAGGAGGAATAACAATAATAATAATAA
TGATGTAAATGAATCCAGGAATGGGAAGGTCGTTGGCAAGATATCTTTTATTGATCTTGC
TGGCAGTGAGAGAGGTGCCGACACCACAGATAATGATCGACAAACACG

>Exon-3 475-690 bp
GAATTGAGGGAGCAGAAATCAACAAAAGTCTATTGGCACTGAAGGAGTGTATTCGCGCTCT
TGACAATGACCAGATTCACATCCCATTCCGTGGGAGCAAACTTACTGAGGTGCTTCGGGA
CTCCTTTGTTGGCATTCAAGAACAGTGATGATTTCTTGTATTTCTCCGACTGCTGGNNTC
GTGTGAGCATACTCTCAATACTTTGAGATATGCTGA**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: