MgSTS32

Genetic marker
Map(s): Not Mapped
Forward primer: ACCGGAAAAAGCAGAGGATT
Reverse primer: GGCTGTGCCGAGAAAGTAAC
Tm: 0.0
Physical marker
Overgo sequence fw: CCACAACCGAAGGAGCCACTATAT
                ||||||||
Overgo sequence rv:                 GTGATATAAGCCTTTGCCTGATGT
Tm: 65.4
Set: D
Pools: 1,8,15
View Map
Sequence
Unigene: MgU949 (Build 7)
EstWise File: View EstWise File in Separate Window)
Predicted Exons Based on EPIC Pipeline (Build 1): >Exon-1 335-671 bp
GCCGCCGCAAACACGAAGCTCTACTTTGGGAATTTGCCGTATCTGTGTGACAGTGCGCAGC
TTGCTGGTATAGTTCAAGAATATGCTAGCCCAGAGCTAGTTGAGGTTCTTTACGACAGAA
ACACCGGAAAAAGCAGAGGATTCGCATTTGTGACCATGAGTACCATCGAAGAATGCAC
TACCGCCATCCAGAATCTCGACGGGAGGGAATACGGCGGTAGAACATTGAGAGTTACTT
TCTCGGCACAGCC
ACAACCGAAGGAGCCACTATATTCGGAAACGGACTACAAACTTT
TCGTACGAAATCTATCGTGGACCGTTACATCCGAAATGCTAAC**Underline = Overgo
**Bold = Primers
Polymorphism
Genotypes: